Chcemy z przyjemnością poinformować, iż zgodnie z Uchwałą Nr LXXXI/707/23 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27.09.2023 r. W Grudziądzu rok 2024 zostanie ustanowiony Rokiem 100-lecia polskiego wioślarstwa w Grudziądzu. Poniżej przedstawiamy uzasadnienie Rady Miejskiej Grudziądza:

W przywróconym do macierzy Grudziądzu, w czerwcu 1924 roku, założono Grudziądzkie Towarzystwo Wioślarskie, co dało początek uprawiania w naszym mieście wioślarstwa w ramach polskiego klubu.

Towarzystwo wybudowało przystań nad Wisłą w północnej części miasta. Istniało ono do wybuchu wojny w 1939 roku. Ponadto przed wojną mocną sekcję posiadał klub Sokół Grudziądz, który nie został reaktywowany po wojnie. W związku z tym tylko jeden klub wioślarski, G.T.W. Wisła, reaktywowany po wojnie, prowadził swoją działalność do 1949 roku, gdy na skutek zmian w organizacji życia sportowego w Polsce został zlikwidowany. Po jego likwidacji wioślarze zostali włączeni do klubu Związkowiec, następnie do Spójni Grudziądz, która zmieniła nazwę na Spartę, po połączeniu z Federacją Ogniwo w 1955 roku. by ostatecznie walczyć o najwyższe laury w barwach Olimpii od 1957 do 1991 roku.

RKS Wisła, który nie posiadał tradycji wioślarskich do 1939 roku, został reaktywowany pod nazwą Kolejowy Klub Sportowy Wisła wkrótce po zakończeniu [I wojny światowej. Zawiązano sekcję wioślarską, której siedziba od wielu dziesięcioleci znajduje się przy dawnym Porcie Schulza. Od 1969 roku sekcja ta została wydzielona i istnieje jako klub jednosekcyjny. Klub Wioślarski „Wisła” jest jedynym istniejącym obecnie klubem wioślarskim w Grudziądzu i jego zawodnicy odnoszą sukcesy na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Europy i Polski. Klub wniósł duży wkład w krzewienie kultury fizycznej i propagowanie sportu wśród mieszkańców.

W związku z przypadającą w 2024 roku 100. rocznicą wioślarstwa polskiego w Grudziądzu, w celu zaakcentowania wpływu tej dyscypliny na grudziądzan i podkreślenia doniosłości zasług Klubu Wioślarskiego „Wisła”, Rada Miejska Grudziądza postanawia ustanowić rok 2024 w Grudziądzu Rokiem 100-lecia polskiego wioślarstwa w Grudziądzu.

Kategorie: Inne